R&D Areas

Lĩnh vực nghiên cứu

– Trung tâm nghiên cứu của CGBIO có công nghệ nghiên cứu thành phần dẫn tạo khung xương và các yếu tố tăng trưởng, và các giải pháp tế bào tái tạo mô

– Dựa trên các vật liệu sinh học (gốm, axit hyaluronic, collagen, mô người), chúng tôi cung cấp giải pháp tái tạo mô tốt nhất thông qua phản ứng tổng hợp sinh học (tế bào, yếu tố tăng trưởng)

– Tiên phong về tế bào và yếu tố tăng trưởng công nghệ sinh học


Công nghệ cốt lõi

01. Công nghệ tổng hợp nguyên liệu sinh học

02. Công nghệ sản xuất ceramic/ polymer Scaffold

03. Công nghệ xử lý mô người

04. Công nghệ thiết kế cấy ghép / phân tích phân tử

05. Công nghệ in 3D