About CGbio

Giới thiệu công ty

Create Today, Better Tomorrow


  • Sự sáng tạo của CGBIO hôm nay vì một ngày mai tốt đẹp.
  • CGBIO là một trong những nhà tiên phong phát triển công nghệ y học tái sinh.
    Chúng tôi cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực Chỉnh hình / Chăm sóc Vết thương / Thẩm mỹ / Can thiệp.
  • CGBIO đang tập trung vào R & D trong lĩnh vực y học tái sinh.

CI

Tập trung vào R & D trong y học tái sinh và bằng tất cả nhiệt huyết của toàn bộ nhân viên và những thế hệ tiếp nối tài năng.
Điều này cho thấy công ty của chúng tôi đang ngày càng phát triễn vững mạnh vì một tương lai tốt đẹp hơn.


Color System

CGBIO – Orange – màu cam là màu của sức khỏe, hạnh phúc, ánh nắng mặt trời, sự ấm áp, sự tự do và lòng đam mê. Điều này tượng trưng cho ý thức hệ hay hệ tư tưởng của CGBIO sẽ được lan truyền trên toàn thế giới.

  • Main Color  • Sub Color Color