CGBio History

Lịch sử

  • IR52 장영실 기술혁신상 수상
  • 의료기기 CuraVAC FDA 승인
  • (주)시지바이오 창립

2010’s

2016
Chứng nhận công nghệ mới trong điều trị bệnh tiêu hóa xuất huyết nội soi sử dụng yếu tố tăng trưởng biểu bì
Nhận được giải thưởng sáng tạo công nghệ IR52 Jang Young-sil
Thiết bị y tế kết hợp tạo xương thúc đẩy protein rhBMP-2 và vật liệu ghép xương Giấy phép ‘NOVOSIS’ đầu tiên tại Hàn Quốc
Được chọn là dự án hỗ trợ của Bộ Công nghiệp
Có được chứng nhận công nghệ y tế mới (NET)
2015
Đạt được Top xuất khẩu 1 triệu đô trong sự kiện ngày hội thương mại
Giải thưởng Jang Young Shil / Giải thưởng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp / Chứng nhận Công nghệ mới
2013
Chứng nhận CE
Thiết bị y tế CuraVAC được FDA phê duyệt
2011
Giấy phép chứng nhận ISO 13485
2010
Đăng ký giấy phép kinh doanh sản xuất thiết bị y tế
Hoàn thành tiêu chuẩn quản lý chất lượng (GMP)

2000’s

2009
Chứng nhận Innobiz
2008
Đăng ký FDA sản phẩm mô người / Đăng ký công ty liên doanh
2007
Cấp giấy phép ngân hàng mô / Trung tâm R & D được thành lập
2006
Thành lập Công ty TNHH CGBIO