R&D Center Introduction

แนะนำศูนย์วิจัย

GLOBAL HEALTHCARE PROVIDER

ศูนย์วิจัยของ CGBIO เป็นศูนย์วิจัยเพียงหนึ่งเดียวจากทั่วโลกที่มี tissue scaffold, growth factor และ cell solution biotechnology ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อในครอบครอง

สุขภาพที่ดีเป็นทั้งเป้าหมายของชีวิตและส่วนที่สำคัญที่สุดในการรักษาความฝันและความสุขของเราให้คงอยู่อย่างปลอดภัย ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์แบบครบสูตร เรานำเสนอ total solution เพื่อการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังและการดูแลบาดแผลอย่างครบครันเพื่อผู้คนทั่วโลก โดยการลงทุนลงแรงกับการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ผ่านทางนวัตกรรมใหม่ๆ และใส่ใจกับการศึกษาวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน

โครงสร้างศูนย์วิจัย

ผู้บริหารศูนย์วิจัย : ซอจุนฮยอก
สมาชิก: ปริญญาเอก 8 คน, ปริญญาโท 22 คน, ปริญญาตรี 31 คน, วิศวกร 41 คน, ผู้สนับสนุน 20 คน

ที่ตั้งศูนย์วิจัย